Academie voor Spreekkunst kent vier vaste spraakdocenten en diverse gastdocenten. 
De vaste docenten zijn:
welkom.html
opleiding.html
lesprogramma.html
open_dagen.html
En_dan.html
contact.html

Manjo Joosten:

‘Instrument worden voor het klinkende woord!’

'Momenteel is de zangstem populair en in mindere mate de spreekstem. In mijn jeugd speelde het auditieve in het spreken nog een grote rol, denk maar aan de hoorspelen. Er is momenteel weinig aandacht voor hoe de stem klinkt als je spreekt. Er is wel aandacht voor de zangstem. Dat merk je bijvoorbeeld aan het succes van The Voice, hierbij is de klank van de stem, in dit geval de zangstem, doorslaggevend. Leuk is om te constateren dat de kwaliteiten die de jury hoort ook door het grote publiek worden waargenomen. Kwaliteit heeft dus iets universeels.' Meer

Marianne van Asperen:

‘Spreken is een geschenk voor

het oor’

'Het mooiste van mijn werk in de spreekkunst vind ik, dat ik de hele dag met poëzie, met taal en klank bezig ben. Ik lees en onderzoek een tekst en maak deze dan hoorbaar door hem uit te spreken. Doot het uitspreken proef ik de klanken van de tekst en dat geeft vreugde, het voedt mijn gevoel voor taal en schoonheid en maakt dat ik voor iedere aanleiding in het dagelijks leven een passend woord of gedicht kan vinden. En dan blijkt dat de mensen om mij heen van dit gedicht kunnen genieten, dat een passage van een tekst die mooi gesproken wordt, in een stilte kan vallen en door anderen opgenomen wordt. Ik zie het spreken als een geschenk voor het oor, een mooi geschenk voor iedereen die ervan kan te genieten. Als er mooi gesproken wordt, gaan de oren open en ontstaat er met het beluisteren een duidelijke overdracht tussen de mensen. Hiermee vertel ik eigenlijk wie ik geworden ben en hoe ik leef met mijn vak.' Meer

Marjo van der Himst:

‘Met de spreekkunst poëzie weer

hoorbaar maken'

'Mensen komen tegenwoordig veel te weinig in aanraking met poëzie, het is allemaal zo zakelijk geworden. Dat begon al op de middelbare school waar mijn ervaring met poëzie bestond uit het analyseren van gedichten. Toen mijn leraar een keer een gedicht van A.Roland Holst voordroeg, vond ik dat zelfs raar. Ik ken een collega die in Engeland op scholen kinderen begeleidt in het voordragen van poëzie. Het is daar gewoon een vak op school. Wat zou het fantastisch zijn als we dat in Nederland ook kunnen realiseren. Ik wil met de spreekkunst poëzie weer hoorbaar maken. Een gedicht is 'verdichte' dat wil zeggen geconcentreerde taal en daar zit een rijke wereld achter. Dat is een wereld van levende en bewegende klanken en ritmen. Ik wil dat mensen de toegang vinden tot het mysterie dat achter de taal leeft. De essentie van de taal en hoe deze op mij terugwerkt, heeft mij altijd gefascineerd.' Meer

Marion Maas

‘Het gaat me om het inleven en niet om het uitleven’

'Ik weet nog goed het moment waarop ik besloot van de spreekkunst mijn beroep te maken. Ik was al langer actief in een antroposofische setting toen iemand mij attent maakte op de spraakvorming. Ik nam deel aan een cursus en na de eerste oefening die we deden was ik diep onder de indruk. Dit is het, zei ik tegen mezelf en het heeft me nooit meer los gelaten.' Meer

marion_maas.html
manjo_joosten.html
marianne_van_asperen.html
marjo_van_der_himst.html