Marianne van Asperen:

‘Spreken is een geschenk voor het oor’


Marianne, waarom heb je ooit voor de spreekkunst gekozen?

'Het mooiste van mijn werk in de spreekkunst vind ik, dat ik de hele dag met poëzie, met taal en klank bezig ben. Ik lees en onderzoek een tekst en maak deze dan hoorbaar door hem uit te spreken. Door het uitspreken proef ik de klanken van de tekst en dat geeft vreugde, het voedt mijn gevoel voor taal en schoonheid en maakt dat ik voor iedere aanleiding in het dagelijks leven een passend woord of gedicht kan vinden. En dan blijkt dat de mensen om mij heen van dit gedicht kunnen genieten, dat een passage van een tekst die mooi gesproken wordt, in een stilte kan vallen en door anderen opgenomen wordt. Ik zie het spreken als een geschenk voor het oor, een mooi geschenk voor iedereen die ervan kan te genieten. Als er mooi gesproken wordt, gaan de oren open en ontstaat er met het beluisteren een duidelijke overdracht tussen de mensen. Hiermee vertel ik eigenlijk wie ik geworden ben en hoe ik leef met mijn vak.'

                                         

Je noemt de spreekkunst een vak?

'Dit spreken is inderdaad een vak dat je moet leren. Het is een leer- en oefenweg waar veel bij komt kijken en het duurt enkele jaren voor je de vaardigheden hebt om ermee te werken. Iedereen die hiervoor kiest kan deze vorm van spreekkunst leren. Levenservaring maakt de ziel rijker en de stem dieper met meer nuances en mogelijkheden. De mens die deze weg wil gaan is beweeglijk, flexibel in denken en doen, is muzikaal, kan met stemmingen omgaan en kan dit allemaal in de eigen stem leren gebruiken.'


Zo te horen vind je het fijn om deze mensen te begeleiden!

'Het overdragen en opleiden van anderen in dit vak is ook een vreugde. Het ontstaan van de Academie voor Spreekkunst zie ik als een grote kans dat ons vak blijft bestaan, dat wij de mogelijkheid hebben gecreëerd om over te dragen wat wij van belang achten voor de spreekkunst. Wij willen graag opvolgers in ons vak opleiden. Met de Academie wil ik een verschil maken met andere opleidingen in stemvorming, het gaat hier niet om een kunstje met stemmetjes of om toneelspel. Waar het om gaat is van binnenuit de beweging van de woorden en spraakklanken aan te voelen. Het gaat erom dat je de beweging van de ademstroom kunt inzetten om de spraakklanken volledig tot hun recht te laten komen, dat je de omvang en de werking van de klanken kunt gebruiken. Dan leer je de kracht van een woord of een hele zin inschatten, zodat je kunt jongleren en toveren met woorden en regels en klanken en teksten. Dat is een machtige wereld die wij door middel van onze oefeningen en een totaal vakkenpakket kunnen overdragen aan onze studenten.'


'Wie daar warm voor wordt, wie dit wil leren, die kan ik opleiden. Ik werk het liefst zo dat de oefeningen handen en voeten krijgen. Dat je de oefeningen bij wijze van spreken in vele handelingen van het dagelijkse leven tegenkomt. Dat iedere beweging gevuld wordt met oefenen, dat alles van het dagelijks leven je opleiding is. In het opleidinglokaal wordt dit voorbereid en krijg je aanwijzingen hoe ermee te oefenen. De stem is een kwetsbaar instrument dat beïnvloedbaar is door stemmingen, houdingen, emoties. Daarom vind ik het van belang dat de studenten in een veilige sfeer zich de oefenstof eigen maken.'


Welke vooruitzichten biedt de opleiding aan studenten?

'Als beoefenaar van onze spreekkunst heb je een voorbeeldfunctie in de wereld, op scholen, in kunstprojecten, als verteller, als spreker. Onze studenten willen iets met het spreken doen, willen het spreken voor euritmie leren en samenwerken met euritmisten, willen leren poppenspelen, willen leren verhalen vertellen, willen met mensen leren werken jong en oud, willen in een groep koorspreken zoals anderen in een koor zingen, willen poëzie voordragen op festivals, willen mensen met een beperking met taal ondersteunen, willen coaches en trainers leren zich beter te presenteren, willen met leraren werken om hun stem beter te laten klinken in de klas, willen met kinderen werken aan een toneelstuk. Dit alles is te leren en kan in onze opleiding geleerd worden; groepsgewijs en op individuele wijze gaat onze student zijn of haar weg.'Marianne van Asperen is tevens docent aan de Academie voor Muziek in Den Haag en heeft in Hilversum een Atelier voor poëzie en spraakvorming, waar zij les geeft aan kinderen en volwassenen.

Iedereen die deze weg wil gaan kan deze vorm van spreekkunst leren.

file://localhost/printversie-19.pdf

Manjo Joosten:

‘Instrument worden van het klinkende woord!’

Marjo van der Himst:

‘Met de spreekkunst poëzie weer hoorbaar maken'

Marion Maas

‘Het gaat me om het inleven en niet om het uitleven’

marion_maas.html
manjo_joosten.html
marjo_van_der_himst.html

Lees het verhaal van de andere docenten.

marianne_van_asperen_files/printversie.pdf
marianne_van_asperen_files/printversie_1.pdf
terug naar alle docentendocenten.html
printversiemarianne_van_asperen_files/printversie_2.pdf
Printversiemarianne_van_asperen_files/printversie_3.pdf
welkom.html
opleiding.html
lesprogramma.html
docenten.html
open_dagen.html
En_dan.html
contact.html