Het

overwinnen

van blokkades maakt je sterk!

Marjo van der Himst:

‘Met de spreekkunst poëzie weer hoorbaar maken'

Marianne van Asperen:

‘Spreken is een geschenk voor het oor’

Manjo Joosten:

‘Instrument worden van het klinkende woord!’

manjo_joosten.html
marjo_van_der_himst.html
marianne_van_asperen.html

Lees het verhaal van de andere docenten.

marion_maas_files/printversie.pdf
marion_maas_files/printversie_1.pdf
terug naar alle docentendocenten.html
printversiemarion_maas_files/printversie%20Marion%20Maas.pdf

Marion Maas

‘Het gaat me om het inleven en niet om het uitleven’


Marion, hoe heb je de spreekkunst ontmoet?

'Ik weet nog goed het moment waarop ik besloot van de spreekkunst mijn beroep te maken. Ik was al langer actief in een antroposofische setting toen iemand mij attent maakte op de spraakvorming. Ik nam deel aan een cursus en na de eerste oefening die we deden was ik diep onder de indruk. Dit is het, zei ik tegen mezelf en het heeft me nooit meer los gelaten.'


Wat boeit je zo aan de spreekkunst?

'De dichter Vasalis, die ik erg bewonder, heeft eens gezegd: 'Het moeilijkste bij het dichten is om het meest persoonlijke onpersoonlijk te maken.' Dit streef ik ook na met de spreekkunst. Het gaat bij het voordragen van poëzie niet om je eigen, persoonlijk emoties, maar om de omwerking ervan naar iets was bovenpersoonlijk is. Begrijp me niet verkeerd, het is niet zo dat ik geen ruimte geef aan gevoelens. Integendeel. Het gaat me om het inleven en niet om het uitleven. Het uitleven van persoonlijke emotie's vind ik niet interessant. Voor het inleven is veel gevoel nodig, je verplaatst je in iets wat boven je persoonlijke emotie uitstijgt.'


'Dit staat ook centraal in mijn werk met de studenten: het persoonlijke bovenpersoonlijk maken. Het gaat daarbij om de bereidheid zo aan jezelf te werken, dat je een instrument wilt zijn voor datgene wat je vertolkt, of dat nu een gedicht, een verhaal of een toneelrol is. Dit is voor mij het belangrijkste streven in de kunst. Ik zeg met opzet streven omdat je daar stappen in kunt zetten. We zijn er nog lang niet. Het is soms een lastig verhaal omdat in onze tijd het persoonlijke gevoel zo belangrijk is.'


Dat zegt al iets over hoe je met de studenten werkt.

'Iemand die met mij werkt moet in de eerste plaats van taal houden. Verder moet hij of zij bereid zijn om naar binnen, naar zichzelf te kijken. Mijn taak is studenten te begeleiden op deze weg. Durf een spreekoefening of gedicht zo intens te beleven, dat je steeds beter in staat bent de tekst tot leven te brengen. Ik vraag van de studenten om de taal zo te verwerken en te verinnerlijken, dat je de persoonlijke hindernissen die je in de weg zitten, los kunt laten. Je hele gevoel staat dan in dienst van datgene wat je wilt laten klinken, van het gedicht dat je wilt spreken of het verhaal dat je vertelt.'


'Dienstbaarheid vraag ik van de student, ook in de zin van open staan voor feedback. Want ieder leerproces gaat gepaard met afweer en blokkades. Die zijn er om ze te overwinnen, dit maakt je alleen maar sterker als persoonlijkheid, het versterkt je 'ik'. Dit is voor mij de kern, op deze wijze wil ik vanuit de spreekkunst met mensen aan het werk gaan, of dat nu in een therapeutische of kunstzinnige setting is of aan de Academie voor Spreekkunst.'Marion Maas heeft een eigen praktijk en geeft les aan kinderen en volwassenen in poëzie, vertellen en toneel. Ook regisseert zij.

welkom.html
opleiding.html
lesprogramma.html
docenten.html
open_dagen.html
En_dan.html
contact.html
file://localhost/printversie-19.pdf
Printversiemarion_maas_files/printversie%20Marion%20Maas_1.pdf