Heb je het gevoel dat spreken meer is dan communiceren? Kun je intens genieten van de schoonheid van taal, zoals een mooi gedicht? En wil je actief en creatief met taal en spraak aan de slag? Lees dan meer over de opleiding voor spreekkunst! In deze vierjarige beroepsopleiding werk je intensief met taal, spraak, stem, beweging, literatuur en antroposofie.

Antroposofie

Academie voor Spreekkunst is een initiatief op antroposofische grondslag. Dit betekent dat tot de uitgangspunten een spirituele visie behoort op mens en wereld. Volgens deze visie is het spreken meer dan communiceren, het is een uitdrukking van iemands persoonlijkheid en zijn scheppende kwaliteiten. Werk aan het eigen spreken levert een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling, het leidt tot zelfbewustzijn en een wezenlijke ontmoeting met de medemens.


Communiceren

De spraak maakt het mogelijk dat wij met elkaar communiceren en dit is een groot goed. Door te spreken kunnen wij de inhoud van onze gedachten en gevoelens aan anderen overbrengen, wij kunnen elkaar verstaan en begrijpen, van elkaar leren en met elkaar samenwerken. Zonder de spraak als verbindend element tussen mensen zouden onze samenleving en onze cultuur ondenkbaar zijn. Maar de spraak is meer dan een communicatiemiddel, zij heeft ook schoonheid en prikkelt ons tot creativiteit, zij is ook een kunstzinnig middel. In het dagelijks leven richten we ons heel ‘vanzelfsprekend’ op de inhoud van de taal, op het 'wat'. Als we aandacht hebben voor het 'hoe' van onze woorden, dan kunnen we ontdekken dat spraak meer uitdrukt dan alleen betekenis. Dan kun je horen hoe mooi, sterk en ontroerend woorden zijn, dan ontdek je dat spreken een kunst is.


Spreken is een kunst

De kunstzinnige schoonheid van de spraak komt tot uitdrukking in het 'hoe': hoe klanken samen tot woorden worden, hoe de woorden gekozen zijn en in een zin ritmisch geordend samenvloeien, hoe zinnen samen een klinkend geheel vormen die een inhoud of stemming passend weergeven. In al deze elementen van de spraak komen scheppende kwaliteiten tot uiting die sterk doorwerken op de luisteraar en terugwerken op de spreker. Door de spreekkunst, het beoefenen van de kunst van het reciteren en declameren, het vertellen van verhalen, het spelen van toneelscènes, kun je deze scheppende krachten van de taal ontdekken en kun je de persoonsvormende werking ervan ondervinden.


Opleiding spreekkunst

Omdat je al kan spreken, denk je misschien dat de opleiding in spreekkunst niet moeilijk is. Maar niets is minder waar, spreekkunst is een hele kunst om te leren! Je hebt voor dit kunstvak een jarenlange dagelijkse oefening nodig, die te vergelijken is met het leren bespelen van een muziekinstrument. In de opleiding die de Academie voor Spreekkunst biedt, staat dit werk centraal. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan kunstzinnige vorming in de vakken poëzie, toneel en euritmie en aan de achtergronden van het spreken in de vakken literatuurgeschiedenis, taalkunde, grammatica en poëtica. Ook nemen vakken als menskunde en pedagogie een belangrijke plaats in, evenals het ontwikkelen van sociale vaardigheden die nodig zijn om met groepen, met individuele cursisten en cliënten te werken.


Academie in opbouw

De Academie voor Spreekkunst is een kleinschalig initiatief waarvan bestuur, docenten en studenten de organisatie gezamenlijk dragen. De opleiding is nog in opbouw. In gesprekken die regelmatig plaatsvinden tussen docenten en studenten worden studieprocessen geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Studenten en docenten werken vanuit een individueel wilsbesluit gezamenlijk aan de ontwikkeling en verdieping van de opleiding. De docent draagt daarbij de verantwoording voor de passende leerstof en de ondersteuning in het persoonlijke leerproces van de student. De student is zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van de actieve deelname en van de inzet om zichzelf te scholen.


Aanmelden en toelating

Om tot de opleiding te worden toegelaten doe je auditie. Hierbij draag je enkele teksten voor: een lyrisch gedicht; een monoloog (fragment), een kort verhaal of een deel van een vertelling. Het is aan te bevelen vooraf enkele lessen te nemen om aan de auditieteksten te werken. De teksten moeten uit het hoofd worden gesproken en mogen in totaal niet langer dan 15 minuten in beslag nemen. Nadat de auditie succesvol is geweest, kan de aanmelding definitief worden gemaakt. Bij aanmelding voor auditie graag het aanmeldingsformulier ingevuld opsturen.

opleiding_files/printversie.pdf
welkom.html
lesprogramma.html
docenten.html
open_dagen.html
En_dan.html
contact.html
printversieopleiding_files/printversie_1.pdf

Praktische informatie


Tijd en locatie

De lessen zijn wekelijks op de dinsdag

(uitgezonderd de schoolvakanties)

Frankenslag 11

2582 HB Den Haag


Open avond

Datum wordt binnenkort bekend gemaakt.

Frankenslag 11

2582 HB Den Haag


Start nieuwe instroom

Dinsdag 27 augustus 2013


Introductiecursus

In de introductiecursus ervaar je intensief verschillende facetten van de spreekkunst. Ook kan de cursus een voorbereiding zijn op de auditie.

Data: volgen binnenkort

Locatie Zeist.

Aanmelding en info: info@academievoorspreekkunst.nl of Marion Maas 030 6919192 | 0622019301


Auditie

Datum wordt binnenkort bekend gemaakt.

(In overleg kan een individuele auditieafspraak worden gemaakt)


Studiekosten

Het collegegeld voor het studiejaar 2013-2014 bedraagt € 3960,-


opleiding_files/printversie_2.pdf
printversie van deze paginaopleiding_files/printversie_3.pdf
opleiding_files/printversie_4.pdf
download brochureopleiding_files/AvS%20studiegids%202013.pdf
opleiding_files/printversie_5.pdf
download inschrijfformulieropleiding_files/Download%20inschrijfformulier%20AvS.doc